ClearType

ClearType är en ny teknik för visning av typsnitt på bildskärmar som är utvecklad av Microsoft och som ska öka läsbarheten på LCD-skärmar

(Liquid Crystal Display). Med denna nya teknik är målet att tecken på LCD-skärmarna att de ska se lika skarpa och klara ut som om dom vore utskrivna på ett papper.

Innan ClearType fanns så var den minsta detalj som en LCD-skärm kunde visa en enda pixel, men med ClearType som renderar texten på en LCD monitor kan vi nu visa text med tre gånger så hög upplösning i bredd. Den extra upplösningen ökar skarpheten på de allra minsta detaljerna i textvisning vilket underlättar läsningen vid större textmassor.

ClearType Exempel

Historian bakom ClearType

ClearType är en standard utvecklad av Microsoft och bygger till stora delar på en teknik som är utvecklad av Apple för cirka 20 år sedan. Microsoft vidareutvecklade denna genom att gå igenom ett stort antal undersökningar angående typografi, psykologi och läsning. De lärde sig genom detta att läsning är en form av mönsterigenkänning; Folk blir upptagna av läsning när ordigenkänning blir en undermedveten uppgift som görs automatiskt, och den ”medvetna” delen av hjärnan är ledig att tolka texten i dess helhet. Man märkte även att formen på bokstäverna och avståndet mellan bokstäverna i det representerade ordet spelar in på vårt läsande. Detta fick ligga till grund för utvecklingen av ClearType.

LCD-skärm och ClearType

För att kunna förstå hur ClearType fungerar så måste man förstå vad det är som skiljer en LCD-skärm från andra typer av skärmar så som CRT-skärmar. De flesta typer av skärmar består av små fykanter vilka kallas för pixlar. En bild består alltså av massor av små pixlar i olika färger.

På en LCD-skärm motsvaras en vanlig pixel av tre delpixlar som representerar RGB (röd, grön, blå) i olika styrka och ligger tätt bredvid varandra. När dessa tre visas tillsammans på en LCD-skärm så uppfattar ögat det som en enda pixel. Det finns dock flera nackdelar med detta, till exempel hamnar en röd pixel lite till vänster om en blå då dessa färger finns på varsin sida i pixeln och en annan är att det är krävande att tillverka skärmar av hög upplösning.

På en CRT-skärm fungerar detta annorlunda. Varje pixel har här en färg och består inte av delpixlar. Istället belyses varje pixel olika starkt av tre stycken strålar (Röd, Grön, Blå).

Tekniken bakom ClearType

I vanlig teckensnittsrendering så kan varje pixel endast vara av- eller påslagen, det vill säga visas som små svarta fyrkanter. Bokstäverna uppfattas kantiga på en datorskärm då de är uppbyggda av många små pixlar. När det gäller ClearType så vet man att en LCD-skärm består av färgade subpixlar och kan använda dessa i olika styrka istället för en svart pixel och därmed göra teckensnittet jämnare.

Tekniken fungerar så att man börjar med att göra bilden tre gånger så bred som normalt. Efter det lägger man på ett anti-alias-filter och därefter ett specialutvecklat lågpassfilter (Gaussion Blur i grafiksammanhang). Efter detta förminskar man tillslut bilden till originalstorlek igen genom att sampla den större bildens pixlar till vardera Röd, Grön och Blå delpixel. Det skapar en mer detaljerad originalbild och ger illusionen att den faktiskt har tre gånger högre upplösning. På en LCD-skärm med ClearType aktiverat så ser bokstäverna mjuka, jämna och inte kantiga fastän kanterna är tydliga.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *