Typografi

Typografi (av grekiska ’τυπογραφείο, av τύπος ’slag, prägel, form, avbild’ och γράφω ’skriva’) är konsten att överföra (sätta) dokument och bilder från andra medier till produktion i tryckpress. Det utförs av en typograf. Det näraliggande uttrycket ortografi (stavning) avser utformandet av ett språkligt korrekt dokument, medan typografi kännetecknas av:

  • utseendet av en publikation;
  • valet av typsnitt (teckensnitt),
  • dekorationer av text, i syfte att öka läsvärdet såväl som det estetiska intrycket därav, samt
  • användandet av en specifik typografisk syntax.

Termen typografi har på senare år fått ett utvidgat användningsområde, och avser nu även formateringen av en text på datorskärm. Modern datorteknik har också gjort gränserna för typografyrket suddigare, och yrket i sig betydligt mindre centralt för framställandet av tryckta produkter.

Dagens mer lätthanterliga sättningsprogram och ordbehandlingsprogram (såsom InDesign, från Adobe Systems) gör arbetet att producera texter betydligt enklare än tidigare, även för de utan typografisk bildning. Därför finns det mängder med litteratur inom området, bl.a. Robert Bringhursts The Elements of Typographic Style som blivit något av ett referensverk.