Identifiera typsnitt

Har du sett ett typsnitt som du velat ha? Kanske i en tidning eller på webben? Det kan finnas en lösning till dina problem. Det finns flera webbsiter som eventuellt kan hjälpa dig. Här följer några sajter som hjälper dig ta reda på vilket typsnitt som har använts:

http://www.identifont.com/

Identifiera typsnitt genom att svara på ett antal frågor eller sök på namnet

http://www.fontscape.com/

Systersite till Identifont, här är typsnitten indexerade i kategorier.

http://www.fontfinder.ws/

Bra site med över 40,000 indexerade typsnitt i sin databas.